engaltplptru

Uachtarán/President - H. McGeough

Cathaoirleach/Chairperson - J. Óg O'Kane

Leaschathaoirleach/Vice Chairperson - J. McKee

Rúnaí/Secretary - M. Cassidy

Leasrúnaí/Assistant Secretary - E. Clarke

Cisteoir/Treasurer - G. Davidson

Leascisteoir/Assistant Treasurer - M. Toner

Oífigeach Caidreamh Poiblí/P.R.O. - BJ McCay

Cláraitheoir/Registrar - T. Davidson

Oífigigh Na Paistí/Children's Officer - O. Toner

Ionadaí na himreoirí/Players Rep. - C. Clarke

Oífigeach na Cultúr/Cultural Officer - Christine Mallon

Coiste/Committee - G. Barton, G. Gorman, S. Gribben, F. O'Hara, P. Saunders, D. Toner.